วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกร

เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง.จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล ออกปฎิบัติงาน

  1. เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่นายอินทร นัยติ๊บ บ้านสันไทรงาม  ตำบลดงมหาวัน  ผลการติดตามของนายอินทรมีลูกประดู่หางดำที่นำมาเลี้ยง๑๐๐ตัว ลูกไก่นอนทับกันตาย ๑ ตัว
  2. และเยี่ยมเกษตรกรทฤษฎีใหม่นางจันทร์เพ็ญ สวัสดิ์นะที บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน ผลการติดตามไก่ไข่ มีการชื้อไก่ไข่เพิ่ม ผลผลิตไข่ไก่ออกตลอดมีการขายไข่ได้ตลอดไม่มีปัญหา
ไม่มีความคิดเห็น: