วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เจาะเลือดไก่เพื่อตรวจหาระดับความคุ้มกันโรค และการมอบลูกไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

      วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เมือ่เวลา 09.00 น.นายสุพล ปานพาน ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ปฎิบัติงานเจาะเลือดในไก่พื้นเมืองของกลุ่มโครงการแปลงใหญ่(ไก่ประดู่หางดำ)ที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิล และเป็นเกษตรกรที่ได้รัมาตรานการป้องกันโรคไข้หวัดนก  จำนวนไก่ที่เก็บซีรั่ม 25 ตัว จำนวนเกษตร 5 ราย
และในวันเดียวกันเวลา 10.30น.ได้ติดตามการดำเนินการรับมอบลูกไก่ประดู่หางดำ จำนวน 705 ตัวให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 10 ราย ณ.บ้านดงชัย หมู่ที่2 ต.ทุ่งก่อ
เจาะเลือดไก่พื้นเมือง


ติดตามรับมอบลูกไก่ประดู่หางดำไม่มีความคิดเห็น: