วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์เชียงรายประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เน้นเข้มงวดการเฝ้้าระวังโรคไข้หวัดนก

นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื่นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 มิถุนายน 2560  มีวาระมากมายของแต่ละกลุ่มฝ่าย มีหน่วยโคนม ศูนย์วิจัยการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาส่งเสริมและเทคโนโลยี่  กลุ่มสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาสินค้า โดยท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำพิเศษเรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเนื่องจากมีายแดนติกับต่างประเทศรอบด้าน  ซึ่งในช่วงบ่ายได้นัดประชุมพนักงานลูกจ้าง ผู้ช่วยสัตวแพทย์อีกรอบ
    ช่วงบ่ายวันนี้ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายนพพร  มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ระดมพนักงานราชการ ทุกกิจกรรม/โครงการ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ มาประชุมชี้แจงและให้เร่งเฝ้าระวังเชิงรุก พร้อมทั้งการตรวจสอบกรณีสัตว์ปีกป่วย/ตาย ผิดปกติ ในห้วงเดือน กรกฎาคม 2560 ตามนโยบายท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ หากพบสัตว์ปีกป่วย/ตาย ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่าวเคร่งครัดต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: