วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560

ชาวปศุสัตว์เชียงรายร่วมใจถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 ณ วัดป่าดอยคำนิรันดร์ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อสืบสานวัฒธรรมและประเพณีต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: