วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ออกหน่วยปฏิบัติงานในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่(เชียงของ, ขุนตาล, เทิง, พญาเม็งราย ,เมือง,ดอยหลวง,เชียงแสน )หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม(DHHU)หน่วยฯแม่ลาวและเทิง ได้ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข ผู้ 6 ตัว เมีย 6 ตัว แมว ผู้ 4 ตัว เมีย 4 ตัว สุกรผู้ 1 ตัว บริการตรวจพยาธิในระบบทางเดินอาหาร โค 15 ตัว กระบือ 14 ตัว ตรวจพยาธิในเลือด โค 8 ตัว กระบือ 14 ตัว ตรวจโรคแท้งติดต่อในโค 8 ตัว กระบือ 14 ตัว ตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเพื่อประเมินภาวะโรคหิตจาง โค 8 ตัว กระบือ 14 ตัว ให้บริการด้านเวชภัณพ์ในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก โค กระบือ สุกร แก่เกษตรกร จำนวน 75 รายไม่มีความคิดเห็น: