วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและปลัด อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นการสัญจรครั้งแรกของปี ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งก่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดไปปฎิบัติในพื้นที่ในรอบเดือนนี้ เช่นการจัดการขยะ การกำจัดผักตบชวา การอบรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน การจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 ฯลฯ

 ในส่วนของปศุสัตว์มีวาระแจ้ง ได้แก่ การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น แจ้งกรรมการโครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนเพื่อการติดตามนมโรงเรียน การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง การประกาศพระราชบัญญัติให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตาม พรบ.ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ไม่มีความคิดเห็น: