วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมโครงการผ่อดีดี"เฝ้าระวังแลละควบบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยี่ดิจิตอล


ผอ.ป้องกันสาธารณภัยเชียงราย เป็นตัวแทน ผจว.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ " เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล" PODD ระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนในระดับอำเภอต่อไป ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนรูม  จังหวัดเชียงราย


ดร.สมพร วิเศษศิริกุล, น.สพ.วิศิษฎ์ วิชาศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการผ่อดีดีด้านวิชาการ,ผอ.ปภ.ชร.,ผศ.ุต่วน แก้วปินตา
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ท่านปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ " เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล" PODD ระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนในระดับอำเภอต่อไป ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนรูม  จังหวัดเชียงราย
ดร.สมพร พรวิเษศิริกุล และ ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา วิทยากรบรรยายโครงการฯ


ไม่มีความคิดเห็น: