วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งนำไก่ประดู่หางดำร่วมงานแก้วมังกรบ้านโป่ง

 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานเทศกาลแก้วมังกรของดีเวียงเชียงรุ้ง ณ สวนแก้วมังกร บ้านโป่ง ม.1 ต.ทุ่งก่อ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 500ไร่ จำนวนกว่า 60 ครัวเรือนสร้างรายได้ให้เกษตรกรไร่ละ 50,000.-ถึง 60,000.-บาทต่อปีดีกว่าการปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สามารถสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละกว่าสามสิบล้านบาท สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัวของเกษตรกร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ปลูกแก้วมังกร อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมหุ้นกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ.เชียงราย แต่เกษตรกรยังคงหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มเองและมีความต้องการห้องเย็นเพื่อชลอการขายเวลาผลผลิตออกพร้อมกันไม่มีความคิดเห็น: