วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริการสุขภาพกระบือ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้เข้าเยี่ยมฟาร์มของนาย อุ่น สุขเกษม ตามที่เกษตรกรได้แจ้งมาว่ากระบือป่วยไม่สบายไม่ยอมกินหญ้า ซึม และทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ณ. บ้านทุ่งก่อ หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ จำนวน 6 ตัว กระบือป่วย 1ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: