วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นำอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำเครือข่ายอาสาปศุสัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ห้องงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ต้องขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเป็นอย่างสูงที่ให้บริการอำนวยความสะดวกดีเยี่ยมครับ
มีวัดความดันโลหิต ชักประวัติ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการรับวัคซีน และพักดูอาการด้วยหลังจากการฉีดวัคชีนแล้วประมาณ15 นาที


ไม่มีความคิดเห็น: