วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ไปทำบุญวัดป่าซางโพธิ์ทอง และบริการด้านปศุสัตว์ งานอบต.สัญจรบ้ายห้วยหมากเอียก

วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระกับนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ที่วัดป่าซางโพธิ์ทอง  หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีหลายภาคส่วนทั้งท้องที่ท้องถิ่น วัฒนธรรมอำเภอ เข้าร่วมทำบุญกับชาวบ้านป่าซาง
ขอบคุณภาพจากวัฒนธรรมอำเภอ
  และในวันเดียวกัน เวลา ๐๘.๓๐ น.ไปร่วมงาน อบต.สัญจรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ที่วัดห้วยหมากเอียก มีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้บริการรักษาสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ บริการจำนวน ๒๘ ราย ทำหมัน สุนัข แมว ทั้งหมด ๒๐ ตัว  มีนายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณมาก   สำหรับหน่วยงานอื่นๆที่มาให้บริการ มีวิทยาลัยการอาชีพ ร้านทวียนต์ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ลงทะเบียน
ตรวจสุขภาพแมวก่อนทำหมัน
เสร็จงาน เก็บของ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางนายสมควร นัยติ๊บ มาร่วมเก็บภาพที่ระลึก

มีน้องนายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ (หมอแอม หมอปุ้ม หมอต้อม )จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาร่วมด้วยช่วยกัน พาไปชิมแกงอ่อมไก่ประดูหางดำที่ร้านลาบป่าสาไม่มีความคิดเห็น: