วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ควายแสนรู้ไปร่วมงานปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายดวงติ๊บ วันดี อาสาปศุสัตว์บ้านทุ่งก่อ นำเจ้าแสนรู้ควายเพศผู้ที่ฝึกไว้ดีแล้วไปร่วมโชว์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง ในงานโตรงการปล่อยปลาคืนความสุขให้ชาวทุ่งก่อและเนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ หมู่ที่ ๓  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ได้รับความสนใจจากท่านพระครูวิสิฐวรนารถเจ้าคณะอำเภอและท่านมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และประชาชนอย่างมาก

มาร่วมอนุรักษ์ควายไทยกันเถอะ

ไม่มีความคิดเห็น: