วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ดูการสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่โรงเรียนปงเคียน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบล เดินทางเยี่ยมชมการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่โรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นฟาร์มสาธิตให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชน  ที่อยู่ในพื้นที่ไกล้เคียงได้มาดูเป็นตัวอย่าง และจะมีการอบรมเกษตรกรจำนวน ๓๐ รายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบบประมาณจากองค์การส่วนตำบลดงมหาวัน เป็นการบูรณาการการทำงาน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่ามีชาวบ้านมาช่วยกันสร้างตอนบ่ายจะได้มุงหลังคาและล้อมคอกในบ่ายวันนี้ จึงได้มอบตาข่ายเพื่อล้อมรอบบริเวณเลี้ยงปล่อย


ไม่มีความคิดเห็น: