วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ตรวจสอบบ่อนไก่นายปริญญา แจ่มกระจ่าง

ตามหนังสือสั่งการของอำเภอเวียงเชียงรุ้งแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาบ่อนไก่ที่ได้รับอนุญาตที่จะครบกำหนดหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้ วันนี้ 8 กันยายน 2557 จึงได้ไปเยี่ยมชม ตรวจสอบความเรียบร้อยเหมาะสมพร้อมๆกับกรรมการท่านอื่น ที่บ่อนไก่ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเจริญราษำร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  สภาพทรุดโทรมเนื่องจากเจอนำ้ท่วมเมื่อตนเดือนที่ผ่านมา  แนะนำไห้ปรับปรุงภูมิทัศน์และอ่างจุ่มล้อรถที่น่าจะมีหลังคาด้วย 
ไม่มีความคิดเห็น: