วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เชียงใหม่


 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทกอำเภอของเชียงรายเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคอุบัติใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  หลังการประชุมมีงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านที่เกษียนราชการ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั้งเขต ๕ มาร่วมประชุมสัมมนาในครังนี้ อย่างพร้อมเพียง
 มีน้องๆนายสัตวแพทย์สายเลือดใหม่จาก สวพ.ลำปาง มาบรรยายให้ความรู้แก่คุณลุงหมอปศุสัตว์อำเภอ
สวยน่ารัก
 ลุงหมอตั้งใจฟังสัมมนาอย่างไม่กระพริบตา
 นายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ตัวแทนลุงหมอในอนาคต
 ทีมงานเชียงรายเหนียวแน่นเกาะกลุ่มไม่ไปไหน มีหมอพืชผล หัวหน้าฝ่ายสุขภาพนำทีม
 เก้าอี้ที่ว่างๆ ไม่ทราบจะไปเข้าห้องน้ำพร้อมๆกัน รอคิวเพราะห้องน้ำโรงแรมชำรุด


ไม่มีความคิดเห็น: