วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

นำไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง (ประดูหางดำเชียงใหม่) ไปขายถนนคนม่วนเชียงราย

จัดกิจกรรมเล็กๆขายไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง ผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่แช่แข็งครับ ที่กาดม่วนสีเขียว หน้าร้านสบันงาที่ทำการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ในบริเวถนนคนม่วน จังหวัดเชียงราย เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่๒๘กันนายน ๒๕๕๗ ไปวางของตั้งแต่บ่ายสามโมงร้อนมากครับ ดีที่มีทีมงานของกาดคนม่วนให้ความเมตตาหาร่มมาให้กางกันแดดก่อนจะค่ำ 
เพื่อเป็นการสร้างตลาด สร้างมูลค่าไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงแบบปล่อยFree Range และประชาสัมพันธ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในนามผลิตภัณฑ์นิลเวียงเชียงรุ้ง  
ขอขอบคุณพี่หนิงกิตติ ทิศสกุล หัวหน้าโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข(Food Safety Chiang Rai Model)เป็นอย่างสูงครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเป็นนายแบบประชาสัมพันธ์ไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง
 ต้นกล้าหลานชายมาช่วยเชียรด้วย
 แม่ค้าตาคมกับไก่แช่แข็ง นิลเวียงเชียงรุ้ง
 เราภูมิใจให้ทุกท่านรู้จัก นิลเวียงเชียงรุ้ง
 ร้อมแดดแรง พี่แม่ค้าผักปลอดภัยเอื้อเฟื้อร่มให้ ขอบคุณมากครับ
 บรรยากาศช่วงห้าโมงเย็น
  เริ่มมีผู้คนผ่านไปมาสอบถามบ้าง แต่ไม่ชื้อยังอยู่ระหว่างกินเจ
 ประทับใจเวลาหกโมงเย็น ทุกคนหยุด และยืนตรงเคารพธงชาติไทยกัน 
 มีดนตรีโปงลางมาร้องเล่นหน้าที่เราจัดกิจกรรมด้วย
 สนใจ
 สอบถาม
 ยิ้มเขินกินเจอยู่
 ต้นกล้ามาให้กำลังใจคุณแม่มาขายไก่

ไม่มีความคิดเห็น: