วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

งานบูรณาการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำสร้างตลาดไก่แช่แข็ง


ฝึกบรรจุถุงสูญญากาศ
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้างเพื่อบูรณาการการจัดการการทำไก่แช่แข็งสร้างตลาดใหม่เพิ่มจากการขายแค่ไก่เป็นอย่างเดียว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  นอกจากนั้นก็มีการนัดหมายการไปดูงานที่เชียงใหม่ การสร้างสูตรอาหารที่ดีเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดการลดต้นทุน
   


ไม่มีความคิดเห็น: