วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

การให้บริการตามแนวทางศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์

วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีประชาชนมารับการด้านสุขภาพสัตว์ ตามปกติ
ไม่มีความคิดเห็น: