วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตกรจังหวัดลำปางกับสำนักงานปศุสัตว์เขต๕เรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางกับสำนักงานปศุสัตว์เขต๕ ร่วมมือกันจัดการประชุมสัมนาเกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ในภาคเหนือ ๘ จังหวัด เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ 
  • มีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานเปิดงานมอบนโยบายสภาเกษตร  
  • มีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์บรรยายแนวทางพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์ 
  •  มีพล. ตรี อุกฤษณ์. อากาศวิภาต. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้อำนวยการรักษาความสงบจังหวัดลำปางมอบนโยบายของ คสช. จังหวัดลำปาง 
  •  มีเกษตรกรมาอบรมสัมนาจำนวนจำนวน ๒๐๐ คน จาก ๘ จังหวัดภาคเหนือ และผู้แทนสภาเกษตรทุกอำเภอในลำปางและอีกหลายจังหวัดเข้าร่วมสัมมนาด้วย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบหมายนำเกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐ คน
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเปิดการอบรม พล. ตรี อุกฤษณ์. อากาศวิภาต. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32ผอ คสช จังหวัดลำปาง นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนศึกษาปศุสัตว์เขต๕  นายชาตรี ประทุม ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ และนายพงค์พัฒน์ ขัดพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
เกษตรกรจาก จังหวัดภาคเหนือ
การมอบนโยบายทั้งสภาเกษตร ทหาร กรมปศุสัตว์นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เล่าเรื่องนโยบาบสภาเกษตรแห่งชาติ

 พล. ตรี อุกฤษณ์. อากาศวิภาตผู้อำนวยการรักษาความสงบจังหวัดลำปาง
 " เก่งเรียน เก่งจำ แค่ไหนก็ไม่เท่าเก่งทำ"
นายธนิตธย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เล่านโยบายปศุสัตว์อินทรีย์ สรุปสั้นๆมีนโยบายไม่มีงบประมาณเพราะที่ผ่านมาท่านไม่ได้ดูแล ปีงบประมาณหน้าคาดว่าจะมีถึง ๘ ล้านบาทในด้านปศุสัตวือินทรีย์ รอดูกันต่อไป
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ตัวแทนสภาเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ
คุณกัลยา ปัญญาชาติรักษ์และวิทยากรผู้เชี่ยงชาญด้านปศุสัตว์อินทรีย์

บรรยากาศการสัมมนา
อ.จินตนา ,อ.ตะวัน,อ.นรินทร์ และอ.จีรวุฒิ ที่มาร่วมเสวนา วันเวลาของปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านมา เสียดายเดินทางมาไกลแต่ได้พบเสวนากับกลุ่มเกษตรกรน้อยไปหน่อย 
พบทีมงานอำเภอแจ้ห่มและเพชรล้านนาฟาร์ม
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕และแต่ละจังหวัดที่นำเกษตรกรมาร่วมประชุมสัมมนา

คุณกัลยา ปัญญาชาติรักษ์ บรรยายการจัดการอาหารของไก่ไข่อินทรีย์และพาไปดูงานในส่วนจุดเรียนรู้อ.จินตนา อินทรมงคล ผู้เชี่ยวชาญปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปสุสัตว์ที่เกษียนอายุราชการแล้วยังมาร่วมกิจกรรมด้วยอาหาร ๕ หมู่ของไก่อินทรีย์


คุณศรณรงค์ ศุภชวลิต ผู้เชียวชาญปศุสัตวือินทรีย์คนปัจจุบัน

ดูไข่อินทรีย์หน้าตาจะเป็นแบบนี้

ตัวอย่างวัตถุดิบที่จะนำไปทำเป็นอาหารไก่อินทรีย์


หนอนเพาะเป็นโปรตีนสดๆพ่อประดู่กับแม่ไก่ไข่ เพื่อสร้างลูกผสมไว้ขุนขาย

ลูกผสมไก่ประดู่หางดำ


เสร็จจากอบรมรับประทานอาหารเย็นที่เพชรล้านนาแล้วเดินทางไปพักที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ตอนเช้าวันที่๕ มีเวลาช่วงเช้าเดินชมอุทยาน

อบรมเสวนาอย่างเข้มข้นหลากหลายประเด็น


ทีมเชียงรายนำป้ายไวนิลไปจัดนิทรรศการหน้าห้องประชุมด้วยเกษตรกรจากเชียงราย

เกษตรกรจากเชียงใหม่

เกษตรกรจากแม่ฮ่องสอน

ผู้เชียวชาญจินตนา อินทรมงคล จากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ หมอศักดิ์ จากปศุสัตว์อำเภอภูเพียง,คุณศรีษเกศ สมาน ผู้แทนเกษตรกรลำปาง,คุณประพันธ์ จากศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่,คุณศรณรงค์ ศุภชวลิตร ผู้เชียวชาญปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์ และคุณนิธิต จิตนิยม นักวิชาการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ผู้ดำเนินการเสวนา เรื่องปศุสัตว์อินทรีย์ทางรอดของเกษตรกรไทย

เกษตรกรให้ความสนใจอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น: