วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

เตรียมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านดงชัย

เช้าวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของนายขาว นายผัด มณีจันทร์สุข เพื่อประสานการสร้างกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ซึ่งตอนนี้ได้จัดหาพ่อแม่พันธุ์ไว้สำหรับกลุ่มจำนวน ๑๒ ตัว ได้รายชื่อผู้สนใจที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองอยู่แล้วจำนวน ๗ ราย  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านอาชีพปศุสัตว์ให้มีรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการชื้ออาหารโปรตีนจากนอกพื้นที่ ทั้งไม่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน นำโรคระบาดเข้าพื้นที่อีกต่างหาก เริ่มต้นแบบพอเพียงแล้วขยายตามแนวพระราชดำริ

ไม่มีความคิดเห็น: