วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร(ปศุสัตว์) รับแจ้งความเสียหายเบื้องต้นจากน้ำท่วมและการพ่่นน้ำยาฆ่าเชื้อในฟาร์มสุกร


วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เสร็จจากประชุม ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านที่ได้รับความเสียจากน้ำท่วม มาแจ้งความเสียหายเบื้องต้น บางบ้านก็สำรวจมาเรียบร้อยบางหมู่บ้านมาขอแบบไปให้เกษตรกรในหมู่บ้านแจ้งขอความช่วยเหลือ  บางหมู่บ้านมีไก่เปียกน้ำป่วยมาขอยาวิตามิน น้ำยาฆ่าเชื้อไปพ่นเล้าโรงเรือน  นอกจากนั้นก็มีฟาร์มหมูของนายรุ่งเรือง มณีวรรณ บ้านแม่เผื่อ  ฟาร์มเป็ดของเกษตรกรบ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน มาขอน้ำยาฆ่าเชื้อไปพ่นเล้าโรงเรือนเช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น: