วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี๒๕๖๐


 เมื่อวันที่ ๑๐ สสิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชึ่งจัดให้มีการทำบญถวายไทยทานแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร ที่ปฎิบัติงานดีเด่น โดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้เกียรติเป็นประธานมอบ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: