วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกทรงบุญ วุฒิวงค์)

พลเอกทรงบุญ วุฒิวงค์ กล่าวทักทายและแนะนำคณะทำงานของท่าน
เมื่อวันที่3สิงหาคม2560เวลา15.00น นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกทรงบุญ วุฒิวงค์)ที่ได้เดินทางมาตรวเยี่ยมติดตามงานโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ บ้านของนายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรของอำเภอ(ศพก.)บรรยายสรุปโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและทีมงานนักวิชาการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เสร็จจากการบรรยายคณะได้ไปเยี่ยมฟาร์มนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุขนายเจียม ทาวัน และโรงงานแปรรูปไก่พื้นเมืองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง
นายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อเจ้าของศูนย์ ศพก.กล่าวต้อนรับ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บรรยายสรุปแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

คณะทำงานฯเยี่ยมชมการดำเนินงานแปรรูปไก่พื้นเมือง

สอบถามการนำไก่เข้าแปรรูปอย่างละเอียด


ถ่ายภาพที่ระลึกกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซางที่มาต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น: