วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมทำMOUกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมทอแสง โรงแรมคงการเด้นท์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตามระบบดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: