วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ออกหน่วยจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่และออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนางแลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี แบ่งเป็น
-แมวตัวผู้ 1 ตัว
-แมวตัวเมีย 11 ตัว
-หมาตัวผู้ 8 ตัว
-หมาตัวเมีย 5 ตัว
-รวมเป็น 25 ตัว
ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านดอยกิ่ว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: