วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภาพรวมกลุ่มหลังพิธีเปิด เรารักกัน
สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย กล่าวเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมกับปศุสัตว์อำเภอทั้ง๑๘อำเภอ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จาก สปป.ลาว ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดโดยกองควบคุมโรค สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
น.สพ.วัชรพงษ์ สุดดี บรรยายมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวักนกตามชายแดน
บรรยากาศการอบรมช่วงแรกบรรยายอัพเดทสถานการณ์โรคไข้หวัดนกทั่วโลก

น.สพ.ยุพวัฒน์ ถึกงามดี บรรยายมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวักนกตามชายแดน


นักศึกษาปริญญาเอกจากอเมริกา นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นการทำวิจัยการสำรวจโรคไข้หวัดนกชายแดนเชียงราย

ผู้ดำเนินรายการ

การซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน และมาตรการเตรียมคความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกตามสถานการณ์สมมุติ

ระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนก
เพิ่มคำอธิบายภาพ


ภาพรวมหลังการปิดอบรม ความสัมพันธ์ยังคงมั่นยืนยาว

ไม่มีความคิดเห็น: