วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ช่วยแม่โคมดลูกททะลักที่บ้านทุ่งก่อ


 เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุด พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกไปปรักษาแม่โคที่มดลูกทะลัก ตามที่เกษตรกรเจ้าของสัตว์บ้านทุ่งก่อ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้โทรแจ้งมา  การดำเนินการสามารถช่วยแม่โคได้สำเร็จ  ให้คำแนะนำการดูแลแผลที่เย็บปิดให้ดี


ไม่มีความคิดเห็น: