วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

อ.เวียงเชียงรุ้ง รับมอบกระบือเพศเมีย 50 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอนันต์ นามวงศ์ หน.กล่มยุทธฯ , นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมตรวจรับกระบือ จำนวน 50 ตัว ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดแล้วป้ายสไลด์ , เก็บอุจจาระ และฝังไมโครชิฟ ครบทุกตัว จำนวน 50 ตัว เพื่อตรวจสุขภาพสัตว์ที่ได้รับใหม่ พร้อมเน้นย้ำการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ในช่วงระยะกักสัตว์ 15 วัน และการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด รวมผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 89 คน ซึ่งเกษตรเป้าหมายมีความพึงพอใจในการตรวจรับสัตว์ในครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น: