วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เยี่ยมกลุ่มควายบ้านป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


เมื่อวันที่23เมษายน2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่นำโดยนายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าทีสัตวบาล เพื่อนำตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่าสักงาม ดูกระบือพ่อพันธ์ แปลงหญ้าและความพร้อมสถานที่ที่จะรับกระบือเพิ่มในวันที่27เมษายน 2561 นี้
นายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดินดูแปลงหญ้าเนเปียรควายอ้วนอุดมสมบูรณ์ดี


หญ้าอาหารหยาบมีเพียงพอได้ปุ๋ยมูลควายไว้ใช้และขายตลอด


เมื่อวันที่23เมษายน2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่นำโดยนายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าทีสัตวบาล เพื่อนำตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่าสักงาม ดูกระบือพ่อพันธ์ แปลงหญ้าและความพร้อมที่จะรับกระบือเพิ่มในวันที่27 นี้

ไม่มีความคิดเห็น: