วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ไปดูงานการใช้ตู้ฟักที่ หาาดป้าย เชียงของ เชียงราย

เมื่อบ่ายวันที่24เมษายน2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พาน้องๆเจ้าของศูนย์เครือข่ายผลิตไก่พื้นเมือง นายประสงค์ อุ่นติ๊บ นายสุรพงค์ มณีวรรณ ไปศึกษาดูงานที่ประสงค์เจริญกิจฟาร์ม บ้านหาดป้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเรียนรู้การใช้ตู้ฟัก การเลี้ยงพ่อพันธ์ไก่ประดู่หางดำ แม่ไก่โร้ดไทย ขอขอบคุณคุณประสงค์ ธรรมวงค์ ที่ให้ความรู้ให้การต้อนรับเป็นกันเองอย่างดียิ่งครับไม่มีความคิดเห็น: