วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เตรียมคอกควายที่จะมาแจกในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายอนันต์ นามวงค์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล นำเกษตรกรที่จะรับกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทำคอกพักกระบือและซองบังคับเพื่อตรวจสุขภาพ เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ตลอดจนฝังไมโครชิพ  ทำเครื่องหมายจับฉลาก  เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เสร็จพอดีเที่ยง
ให้คำแนะนำนัดหมายกำหนดการต่างๆในวันมอบกระบือ

ให้คำแนะนำนัดหมายกำหนดการต่างๆในวันมอบกระบือ

วางแผนการทำคอกแลละซอง
 
ระหว่างรอซองเหล็กที่กำลังขนมาจากอำเภอเมือง
 
ลงมือ่วยกันทำคอกตามที่วางแผนผังไว้
ไม่มีความคิดเห็น: