วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เยี่ยมติดตามสถานการณ์และการควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย จังหวัดเชียงราย

นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมโรคระบาดสัตว์ (กระบือ) โดยเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปการดำเนินงาน ของทีมงานเฉพาะกิจควบคุมโรคสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย มีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเวียงชัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่นร่วม ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดำเนินงานมาเข้ารับฟังสรุปผลด้วย  จากนั้นเดินทางไปชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทีมควาบคุมโรคในรอบๆจุดเกิดโรค เสร็จแล้วในตอนบ่ายเยี่ยมและมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกๆอำเภอของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

ไม่มีความคิดเห็น: