วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เยี่ยมแกะบ้านเวียงคำฟ้า

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน ปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน ออกบริการด้านสุขภาพแพะ แกะ ที่บ้านเวียงคำฟ้า หมู่๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าของว่ามีแกะป่วย  ๒ ตัว ได้ดำเนินการรักษาตามอาการ เสร็จแล้วถ่ายพยาธิตัวที่มีลักษณะผอม เยื่อชุมที่ตาซีดไม่มีความคิดเห็น: