วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นำไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ไปออกบู้ทในงานผู้ผลิตพบผู้บริโภคที่ห้างแมคโคร

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำไก่ประดู่หางดำ นึ่งไปเปิดบู้ทให้ซิมในงานวันผู้ผลิตพบผู้บริโภค ที่ห้างแมคโครเชียงราย ซึ่งทางกลุ่มได้รับการประสานจากฝ่ายประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้นำไก่ประดูหางดำเชียงใหม่ที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ไก่สด(นิลเวียงเชียงรุ้ง)แช่แข็งมาจำหน่าย  การซิมเกิดขึ้นไม่กี่นาทีก้อหมดเพราะมีผู้บริโภคมาแย่งกันขอซิมมากมายชนิดตั้งตัวไม่ทัน


ไม่มีความคิดเห็น: