วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง

นายคำมูล เพิ่มพูน บ้านโป่ง  ต.ทุ่งก่อ มาขอรับวัคซีนไก่ และน้องนักเรียนมาขอรับยาคุมกำเนิดสุนัข
นางบัวคลี่ สิทธิขันแก้ว บ้านดงชัย มาขอรับวัคซีนวัว ควาย
 วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เปิดบริการประชาชนด้านปศุสัตว์เช่นเคย หลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไปร่วมเป็นทีมควบคุมป้องกันโรคคอบบวม ที่อำเภอเวียงชัย พอมาวันนี้ก็มีเจ้าของสัตว์มารอทำหมัน ๔ ตัว และเจ้าของโค มารอแจ้งวัวป่วย จากบ้านห้วยหมากเอียก และมีเจ้าของวัว มาขอวัคซีนวัว ควาย อยู่ด้วย ตื่นตัวกันมากหลังจากมีข่าวควายตายจำนวนมากเมื่ออาทิตย์ก่อน
ทำหมัน แมวของนายเสกสรรค์ เขตบุญไสย ครูโรงเรียนบ้านร่องหวาย
และแมวของนาย สมชาติ ภูเขียว บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ รักษาวัวของนายพรมมา ศรีพรม บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ ๘ ต.ป่าซาง
ท่าทางจะไม่รอดผอมเหลือเกิน
รักษาน้องหมาท้องบวมน้ำ ของนายพงค์เทพ บริบูรณ์ บ้านป่าสา ต .ป่าซาง


ไม่มีความคิดเห็น: