วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศูนย์บริการประชาชนด้านปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ศูนย์บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ห้วงวันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตอนและผ่าใส้เลื่อนสุกร

อบรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง


ไม่มีความคิดเห็น: