วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

 ภาพบรรยากาศการประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานการประชุม 

ไม่มีความคิดเห็น: