วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตรวจร้านอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาพร สุริยะเสน ปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์ให้คำแนะนำต่างๆในการจัดวางอาหารสัตว์ และต่อใบอนุญาตการค้าอาหารสัตว์ด้วยในรายที่ครบกำหนดหมดอายุ

ไม่มีความคิดเห็น: