วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

ก่อนสนุกสงกรานต์มาบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ก่อน

 สองวันก่อนการหยุดยาวสงกรานต์mujleoyd'koxL66ly9;Nveg4vc]tmu,'ko นอกจากจะมีสุนัขมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วยังมี การรักษาสุนัขได้รับอุบัติเหตุทำให้หนังหุ้มอัณฑะฉีกขาดจึงผ่าตัดทำหมันและเย็บแผลให้ใหม่ นอกจากนั้นออกบริการเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควาย ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควายอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือด้วย และออกติดตั้งป้ายบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลกระบือด้วยเช่นกัน

แผลใหญ่น่าดูโกนขน บริเวณรอบๆอัณฑะ ก่อนผ่าตัดทำหมันไปเลยทีเดียว

ทำเพื่อช่วยเหลือไม่ได้ทรมานสัตว์เยี่ยมบ่อแก๊สจากขี้หมู ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ,มีพลังงานใช้ในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ติดป้ายเล็กๆตามงบประมาณ


ควายตัวแรกที่ส่งคืน 

ควายตัวที่ 2


ควายตัวที่ 3 ควายของนางบุญยวง จันกิติ

ควายตัวที่4


ควายตัวที่5

ไม่มีความคิดเห็น: