วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ติดตามข้อมูลไก่ประดู่หางดำเตรียมส่งสมาชิกกลุ่มวิจัยป๊ ๒๕๕๙

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงาม เริ่มต้นที่บ้านนายสวย นัยติ๊บ บ้านนายสมควร ไชยสารและบ้านนายเครื่อง ไชยสาร เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนไก่ประดู่หางดำ เตรียมไว้ให้สมาชิกที่เข้าร่วมวิจัย
ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: