วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกฎราชกุมาร


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมออกปฏิบัติงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกฎราชกุมาร ณ คุ้มพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นำทีมโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และนางแสงจันทร์ พินิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มสารสนเทศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกๆอำเภอ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลเข้าร่วมกิจกรรม ปศุสัตว์อำเภอไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดการสอบสวนกรณีที่มีข่าวการตายของหมูจำนวนมากที่บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเเวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น: