วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

ออกเยี่ยมชมการสร้างคอกเล้าไก่เกษตรกรที่เข้าร่วมวิจัยการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่อำเภอดอยหลวง

 เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกเยี่ยมชมคอกเล้าไก่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกการวิจัยการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงจำนวน ๖ ราย  และแวะไปรักษาวัวในฟาร์มของบริษํทเกษตรกรสมบูรณ์แบบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: