วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

ส่งมอบไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรผู้ร่วมวิจัยที่อำเภอดอยหลวง

 เมื่อวันที่๒๕เมษายน๒๕๕๙ สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งส่งมอบไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จากบ้านห้วยห้างส่งเครือข่ายใหม่ที่อำเภอดอยหลวงจำนวน๖ราย บ้านพี่เมืองน้องที่ร่วมกันวิจัยการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ยั่งยืน
 แม้อากาศจะร้อนมาก กังวลว่าไก่จะเครียดเลยทำงานเร็วไปหน่อยจับไก่ตัวผู้เกินไปหลายตัวต้องเอามาเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย
 กลุ่มเกษตรกรดอยหลวงก็พอใจหลังจากทำเล้าโรงเรือนรอรอมานาน


ไก่ชุดใหม่นำไปเปลี่ยนวันที่๒๖เมษายน๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น: