วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ห้วงสับดาห์ที่ผ่านมา

รักษาสุนัขป่วยที่ นำมารับบริการที่สำนักงาน

ออกบริการขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์บ้านร่องหวาย

ทำหมันแมวตัวผู้ที่เกษตรกรนำมารับบริการ

ส่งเสริมการสร้างตลาดสีเขียวดงมหาวัน ตลาดที่จำหน่ายพืช ผัก เนื้อ นม ไข่ ที่ปลอดภัย บ้านสันไทรงาม


รักษาแมวป่วย


บูรณาการกับหน่วยสัสดี ช่วยงานคัดเลือกทหาร


ทำหมันแมวที่นำมาบริการที่สำนักงาน


ไม่มีความคิดเห็น: