วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

รับรางวัลแทนอาสาปศุสัตว์และกลุ่มปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รับเกียรติบัตร จากนายธีระ อนันวรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5  สองรางวัลได้แก่เกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่น อันดับสองระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต5 และเกียรติบัตรรางวัลชมเชยสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเลี้ยงสัตว์) ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น: