วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

สร้างบ่อแก๊สชีวภาพในโครงการหมู่บ้านอาหารสัตว์

เตรียมทำป้ายไว้ไห้สองที่หน้าบ้านและบริเวณข้างบ่อแก๊ส
 สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านอาหารสัตว์โดย ปีนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้นโยบายว่าต้องไปสร้างในกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือ เวียงเชียงรุ้งได้รับมา ๑ บ่อ ประชุมกลุ่มอนุรัก์กระบือบ้านโป่งแล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  คัดเลือกให้นายสมบัติ วันดี จึงนัดหายเกษตรกกรมาชี้แจงมอบเอกสารการทำบ่อตามแนวทาง แล้วนัดดำเนินการสร้าง ตั้งแต่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ใช้เวลาหลายวันเพราะเกษตรกรมีงานอาชีพและงานประเพณีมาก กว่าจะสำเร็จเป็นรูปร่างก็เกือบสองอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มขุดหลุมซึ่งจริงๆถ้าว่างเว้นกันจริงๆวันเดียวก็เสร็จ ประกอบเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่๒๕ มีนาคม๒๕๕๙ แต่หลังจากที่เกษตรกรดำเนินการปรากฎว่าไม่มีแก๊ส จึงได้ไปตรวจสอบปรากฎว่า มีช่างเถอะเพื่อนบ้านมามั่วตอนที่เกษตรกรกำลังจะทำตามแบบให้วางท่อขนานกับพื้นไม่ดิ่งลงจมในน้ำละลายขี้วัว แก๊สที่เกิดจึงย้อนออกปากท่อนำขี้กระบือเข้า  แก้ไขได้สองวันตอนนี้ใช้แก๊สได้แล้ว จะได้เวลาฉลองใช้แก๊ส เปิดป้าย ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
 ก่อนจะขุดนายสมบัติ วันดี ยังแต่งเนียบอยู่เลยชี้ตำแหน่งวางบ่อแก๊ส
นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง แนะนำการลักษณะการขุดบ่อตามแบบ

 ใช้รถแบ็คโฮขุดแต่งขอบยาก เกษตรกรแรงน้อยชอบใช้เครื่องทุ่นแรง

 หลุมพร้อมดำเนินตามขั้นตอนเป่าลมเข้าตัวถุงแก๊สวางในตำแหน่ง

 ต่อสายนำแก๊ศเข้าห้องครัว

 วางแนวท่อและใส่ขวดที่ปรับระดับความแรงของแก๊สไม่ไห้แน่นเกินไปให้ล้นออกตรงขวดแช่น้ำนี้(เช็ควาว)
 เตรียมท่าทางท่อไว้ไห้แล้วเอียงได้องศาอย่างดีรอปูน เจ้าหน้าขอกลับก่อน
  พอเทปูนจริงมีช่างเจ้าปัญญามาแนะนำเพี้ยนๆเลยต้องแก้กันใหม่

 จุดใส่ขวดรักษาระดับแรงแก๊ส

 ทุบชีเมนต์ที่ทับไว้แล้วปรับท่อใหม่แล้วเทปูนทับ

 ทำไปแล้วไม่เกิดแก๊ส จึงเข้ามารื้อแก้ไขท่อทางเข้ามูลสัตว์ให้เอียงปลายจมอยู่ในสารละลายมูลสัตว์

 เรียบร้อยได้สมใจ สองวันได้ใช้แก๊สไม่มีความคิดเห็น: