วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประชุมประจำเดือนและประชุมครู ข

ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ครู ข) ที่ห้องประชุมโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ มากล่าวเปิดงานและให้โอวาท

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: