วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ร่วมประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อเชียงราย

 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมผู้นำกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทุกอำเภอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันเป็นเครือข่าย สร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคเนือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายไม่มีความคิดเห็น: