วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่หลังลมพายุฝนฟ้าคะนอง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล ออกพื้นที่เยี่ยมสำรวจความเสียหายเล้าไก่ ลุงแก้วมา มณีจันสุข บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเมื่อบ่ายวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีไก่ตายไปเยอะเกือบร้อยตัว ลุงมาแจ้งบอกว่ามีอะไรจะช่วยบ้าง บอกว่าขอไปดูก่อนและถ้ามีโครงการก็จะหาไก่มาเสริมให้โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ดีๆประดู่หางดำ
และในวันเดียวกันช่วงเช้า ไปเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้างสอบถามความเสียหายรับแจ้งว่าปกติดีไม่มีความเสียหาย











 ฟาร์มไก่ของป้าสุธรรม ธรรมศร ที่ปีที่แล้วกรงไก่ลอยไปติดบนต้นลำไย ปีนี้ โชคดีลมหมุนไม่ผ่านบ้านป้ายังมีไก่สวยๆให้ชมอยู่เยอะเตรียมส่งเข้าโครงการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ระดับชาวบ้าน




ไม่มีความคิดเห็น: