วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ติดตามเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่ โรงแปรรูปไก่ และดูสุกรป่วย

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง แะนางสาวยุพา คำสมุทร เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ลงพื้นที่บ้านห้วยห้างป่าสา เยี่ยมชมเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่บ้านนางสุธรรม ธรรมศร เสร็จแล้ว ไปตรวจดูการปรับปรุงอาคารโรงเชือดไก่ขนาดเล็กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง  ขากลับแวะรักษาแม่สุกรเป็นแผลที่กระแทกกับคอก ให้คำแนะนำการเลี้ยงจัดการเลี้ยงสุกรบ้านห้วยห้างอีกหนึ่งรายที่กำลังเริ่มเลี้ยงมีการขยายคอกเพิ่มตลอดจนมีการปล่อยน้ำล้างคอกลงทางน้ำสาธารณะของหมู่บ้านโดยไม่มีบ่อเกรอะ

 นางสุธรรม กำลังให้ข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ เสร็จจากเยี่ยมการเลี้ยงไก่บ้านนางสุธรรม ไปตรวจดูการปรับปรุงอาคารโรงเชือดไก่ขนาดเล็กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง
 บริเวณทางเข้าสัตว์มีชีวิต
 การลบมุมขอบของอาคารยังทำลบมุมน้อยไปหน่อยเกือบมองไม่เห็น
 ด้านหน้าอาคารและส่วนที่ปรับใส่มุ้งกันนก หนู แมลงต่างๆ
ประตูทางเข้าไก่เป็นและบริเวณที่พักไก่ก่อนการฆ่า
 ให้คำแนะนำการเลี้ยงจัดการเลี้ยงสุกรบ้านห้วยห้างอีกหนึ่งรายที่กำลังเริ่มเลี้ยงมีการขยายคอกเพิ่มตลอดจนมีการปล่อยน้ำล้างคอกลงทางน้ำสาธารณะของหมู่บ้านโดยไม่มีบ่อเกรอะ

ไม่มีความคิดเห็น: